Aiutaci. Grazie.

Inizio > Indice libri > Quaestio de aqua et de terra, di Dante Alighieri

Quaestio de aqua et de terra
Titolo:Quaestio de aqua et de terra
Autore:Dante Alighieri
Anno di pubblicazione:1320
Lingua:Latino
Lingua originale:Latino
Formati disponibili:
Pubblicato il:2013-03-28
:

982 visualizzazioni

Aggiungi ebook alla tua biblioteca

DANTE ALIGHIERI

QUAESTIO DE AQUA ET DE TERRA

DE FORMA ET SITU DUORUM ELEMENTORUM AQUE VIDELICET ET TERRE

Universis et singulis presentes litteras inspecturis, Dantes Alagherii de Florentia inter vere phylosophantes minimus, in Eo salutem qui est principium veritatis et lumen.
Manifestum sit omnibus vobis quod, existente me Mantue, questio quedam exorta est, que dilatrata multotiens ad apparentiam magis quam ad veritatem, indeterminata restabat: unde cum in amore veritatis a pueritia mea continue sim nutritus, non sustinui questionem prefatam linquere indiscussam; sed placuit de ipsa verum ostendere, nec non argumenta facta contra dissolvere, tum veritatis amore, tum etiam odio falsitatis. Et ne livor multorum, qui absentibus viris invidiosis mendacia confingere solent, post tergum bene dicta transmutent, placuit insuper in hac cedula meis digitis exarata quod determinatum fuit a me relinquere, et formam totius disputationis calamo designare.
Questio igitur fuit de situ et figura sive forma duorum elementorum, aque videlicet et terre; et voco hic «formam» illam quam Phylosophus ponit in quarta specie qualitatis in Predicamentis. Et restricta fuit questio ad hoc, tanquam ad principium investigande veritatis, ut quereretur utrum aqua in spera sua, hoc est in sua naturali circumferentia, in aliqua parte esset altior terra que emergit ab aquis et quam comuniter quartam habitabilem appellamus. Et arguebatur quod sic multis rationibus, quarum, quibusdam omissis propter earum levitatem, quinque retinui que aliquam efficaciam habere videbantur.
Prima fuit talis: Duarum circumferentiarum inequaliter a se distantium impossibile est idem esse centrum: circumferentia aque et circumferentia terre inequaliter distanti; ergo etc. Deinde procedebatur: Cum centrum terre sit centrum universi, ut ab omnibus confirmatur; et omne, quod habet positionem in mundo aliam ab eo, sit altius; quod circumferentia aque sit altior circumferentia terre concludebatur, cum circumferentia sequatur undique ipsum centrum. Maior principalis sillogismi videbatur patere per ea que demonstrata sunt in geometria; minor per sensum, eo quod videmus in aliqua parte terre circumferentiam includi a circumferentia aque, in aliqua vero excludi.
Secunda ratio: Nobiliori corpori debetur nobilior locus: aqua est nobilius corpus quam terra: ergo aque debetur nobilior locus. Et, cum locus tanto sit nobilior quanto superior propter magis propinquare nobilissimo continenti quod est celum primum, relinquitur quod locus aque sit altior loco terre et per consequens quod aqua sit altior terra, cum situs loci et locati non differat. Maior et minor principalis sillogismi huius rationis quasi manifeste dimittebantur.
Tertia ratio erat: Omnis oppinio que contradicit sensui est mala oppinio: oppinari aquam non esse altiorem terra est contradicere sensui; ergo est mala oppinio. Prima dicebatur patere per Commentatorem super tertio De Anima; secunda sive minor per experientiam nautarum, qui vident, in mari existentes, montes sub se, probant dicendo quod ascendendo malum vident eos, in navi vero non vident; quod videtur accidere propter hoc, quod terra valde inferior sit et depressa a dorso maris.
Quarto arguebatur sic: Si terra non esset inferior ipsa aqua, terra esset totaliter sine aquis, saltem in parte detecta, de qua queritur: et sic nec essent fontes neque flumina neque lacus; cuius oppositum videmus: quare oppositum eius ex quo sequebatur est verum, scilicet quod aqua sit altior terra. Consequentia probabatur per hoc, quod aqua naturaliter fertur deorsum: et cum mare sit principium omnium aquarum ut patet per Phylosophum in Metauris suis, si mare non esset altius quam terra, non moveretur aqua ad ipsam terram, cum in omni motu naturali aque principium oporteat esse altius.
Item arguebatur quinto: Aqua videtur maxime sequi motum lune, ut patet in accessu et recessu maris; cum igitur orbis lune sit ecentricus, rationabile videtur quod aqua in sua spera ecentricitatem imitetur orbis lune, et per consequens sit ecentrica; et cum hoc esse non possit nisi sit altior terra, ut in prima ratione ostensum est, sequitur idem quod prius.
Hiis igitur rationibus, et aliis non curandis, conantur ostendere suam oppinionem esse veram qui tenent aquam esse altiorem terra ista detecta sive habitabili, licet in contrarium est sensus et ratio. Ad sensum enim videmus per totam terram flumina descendere ad mare, tam meridionale quam septentrionale, tam orientale quam occidentale; quod non esset, si principia fluminum et tractus alveorum non essent altiora ipsa superficie maris. Ad rationem vero patebit inferius, et hoc multis rationibus demonstrabitur.
In ostendendo, sive determinando de situ et forma duorum elementorum, ut superius tangebatur, hic erit ordo. Primo demonstrabitur impossibile aquam in aliqua parte sue circumferentie altiorem esse hac terra emergente sive detecta. Secundo demonstrabitur terram hanc emergentem esse ubique altiorem totali superficie maris. Tertio instabitur contra demonstrata et solvetur instantia. Quarto ostendetur causa finalis et efficiens huius elevationis sive emergentie terre. Quinto solvetur ad argumenta superius prenotata.
Dico ergo propter primum quod si aqua, in sua circumferentia considerata, esset in aliqua parte altior quam terra, hoc esset de necessitate altero istorum duorum modorum: vel quod aqua esset ecentrica, sicut prima et quinta ratio procedebat; vel quod, concentrica existens, esset gibbosa in aliqua parte, secundum quam terre superhemineret; aliter esse non posset, ut subtiliter inspicienti satis manifestum est: sed neutrum istorum est possibile; ergo nec illud ex quo alterum vel alterum sequebatur. Consequentia, ut dicitur, est manifesta per locum a sufficienti divisione cause; impossibilitas consequentis per ea que ostendentur apparebit.
Ad evidentiam igitur dicendorum, duo supponenda sunt: primum est quod aqua naturaliter movetur deorsum; secundum est quod aqua est labile corpus naturaliter, et non terminabile termino proprio. Et si quis hec duo principia vel alterum ipsorum negaret, ad ipsum non esset determinatio, cum contra negantem principia alicuius scientie non sit disputandum in illa scientia, ut patet ex primo Physicorum; sunt etenim hec principia inventa sensu et inductione, quorum est talia invenire, ut patet ex primo Ad Nicomacum.
Ad destructionem igitur primi membri consequentis dico quod aquam esse ecentricam est impossibile. Quod sic demonstro: Si aqua esset ecentrica, tria impossibilia sequerentur; quorum primum est quod aqua esset naturaliter mobilis sursum et deorsum; secundum est quod aqua non moveretur deorsum per eandem lineam cum terra; tertium est quod gravitas equivoce predicaretur de ipsis; que omnia non tantum falsa sed impossibilia esse videntur. Consequentia declaratur sic: sit celum circumferentia in qua tres cruces, aqua in qua due, terra in qua una; et sit centrum celi et terre punctus in quo A, centrum vero aque ecentrice punctus in quo B; ut patet in figura signata. Dico ergo quod, si aqua erit in A et habeat transitum, quod naturaliter movebitur ad B, cum omne grave moveatur ad centrum proprie circumferentie naturaliter; et cum moveri ab A ad B sit moveri sursum, cum A sit simpliciter deorsum ad omnia, aqua movebitur naturaliter sursum; quod erat primum impossibile, quod sequi dicebatur. Preterea sit gleba terre in Z, et ibidem sit quantitas aque, et absit omne prohibens: cum igitur, ut dictum est, omne grave moveatur ad centrum proprie circumferentie, terra movebitur per lineam rectam ad A, et aqua per lineam rectam ad B; sed hoc oportebit esse per lineas diversas, ut patet in figura signata; quod non solum est impossibile, sed rideret Aristotiles si audiret. Et hoc erat secundum quod declarari debebatur. Tertium vero declaro sic: Grave et leve sunt passiones corporum simplicium, que moventur motu recto; et levia moventur sursum, gravia vero deorsum. Hoc enim intendo per grave et leve, quod sit mobile; sicut vult Phylosophus in Celo et Mundo. Si igitur aqua moveretur ad B, terra vero ad A, cum ambo sint corpora gravia, movebuntur ad diversa deorsum; quorum una ratio esse non potest, cum unum sit deorsum simpliciter, aliud vero secundum quid. Et cum diversitas in ratione finium arguat diversitatem in hiis que sunt propter illos, manifestum est quod diversa ratio fluitatis erit in aqua et in terra; et cum diversitas rationis cum identitate nominis equivocationem faciat, ut patet per Phylosophum in Antepredicamentis, sequitur quod gravitas equivoce predicetur de aqua et terra; quod erat tertium consequentie membrum declarandum. Sic igitur patet per veram demonstrationem hoc, quod aqua non est ecentrica; quod erat primum consequentis principalis consequentie quod destrui debebatur.
Ad destructionem secundi membri consequentis principalis consequentie, dico quod aquam esse gibbosam est etiam impossibile. Quod sic demonstro: Sit celum in quo quatuor cruces, aqua in quo tres, terra in quo due; et centrum terre et aque concentrice et celi sit D. Et presciatur hoc, quod aqua non potest esse concentrica terre, nisi terra sit in aliqua parte gibbosa supra centralem circumferentiam ut patet instructis in mathematicis, si in aliqua parte emergit a circumferentia aque. Et ideo gibbus aque sit in quo H, gibbus vero terre in quo G; deinde protrahatur linea una a D ad H, et una alia a D ad F. Manifestum est quod linea que est a D ad H est longior quam que est a D ad F, et per hoc summitas eius est altior summitate alterius; et cum utraque contingat in summitate sua superficiem aque, neque transcendat, patet quod aqua gibbi erit sursum per respectum ad superficiem ubi est F. Cum igitur non sit ibi prohibens si vera sunt que prius supposita erant, aqua gibbi dilabetur, donec coequetur ad D cum circumferentia centrali sive regulari; et sic impossibile erit permanere gibbum, vel esse; quod demonstrari debebat. Et preter hanc potissimam demonstrationem, potest etiam probabiliter ostendi quod aqua non habeat gibbum extra circumferentiam regularem; quia quod potest fieri per unum, melius est quod fiat per unum quam per plura: sed totum propositum potest fieri per solum gibbum terre, ut infra patebit; ergo non est gibbus in aqua; cum Deus et natura semper faciat et velit quod melius est, ut patet per Phylosophum primo De Celo et Mundo, et secundo De Generatione Animalium. Sic igitur patet de primo sufficienter, videlicet quod impossibile est aquam in aliqua parte sue circumferentie esse altiorem, hoc est remotiorem ad centrum mundi, quam sit superficies huius terre habitabilis; quod erat primum in ordine dicendorum.
Si ergo impossibile est aquam esse ecentricam, ut per primam figuram demonstratum est, et esse cum aliquo gibbo, ut per secundam est demonstratum; necesse est ipsam esse concentricam et coequam, hoc est equaliter in omni parte sue circumferentie distantem a centro mundi, ut de se patet.
Nunc arguo sic: Quicquid superheminet alicui parti circumferentie distantis equaliter a centro, est remotius ab ipso centro quam aliqua pars ipsius circumferentie: sed omnia littora, tam ipsius Amphitritis quam marium mediterraneorum, superheminent superficiei contingentis maris, ut patet ad oculum; ergo omnia littora sunt remotiora a centro mundi, cum centrum mundi sit centrum maris ut visum est, et superficies littorales sint partes totalis superficiei maris: et cum omne remotius a centro mundi sit altius, consequens est quod littora omnia sint superheminentia toti mari; et si littora, multo magis alie regiones terre, cum littora sint inferiores partes terre; et id flumina ad illa descendentia manifestant. Maior vero huius demonstrationis demonstratur in theorematibus geometricis; et demonstratio est ostensiva, licet vim suam habeat, ut in hiis que demonstrate sunt superius per impossibile. Et sic patet de secundo.
Sed contra ea que sunt determinata, sic arguitur: Gravissimum corpus equaliter undique ac potissime petit centrum: terra est gravissimum corpus; ergo equaliter undique ac potissime petit centrum. Et ex hac conclusione sequitur, ut declarabo, quod terra equaliter in omni parte sue circumferentie distet a centro, per hoc quod dicitur equaliter; et quod sit substans omnibus corporibus, per hoc quod dicitur potissime; unde sequeretur, si aqua esset concentrica, ut dicitur, quod terra undique esset circumfusa et latens; cuius contrarium videmus. Quod illa sequantur ex conclusione, sic declaro: Ponamus per contrarium sive oppositum consequentis illius quod est in omni parte equaliter distare, et dicamus quod non distet; et ponamus quod ex una parte superficies terre distet per viginti stadia, ex alia per decem: et sic unum emisperium eius erit maioris quantitatis quam alterum: nec refert utrum parum vel multum diversificentur in distantia, dummodo diversificentur. Cum ergo maioris quantitatis terre sit maior virtus ponderis, emisperium maius per virtutem sui ponderis prevalentem impellet emisperium minus, donec adequetur quantitas utriusque, per cuius adequationem adequetur pondus; et sic undique redibit ad distantiam quindecim stadiorum; sicut et videmus in appensione ac adequatione ponderum in bilancibus. Per quod patet quod impossibile est terram equaliter centrum petentem diversimode sive inequaliter in sua circumferentia distare ab eo. Ergo necessarium est oppositum suum quod est equaliter distare, cum distet; et sic declarata est consequentia, quantum ex parte eius quod est equaliter distare. Quod etiam sequatur ipsam substare omnibus corporibus, quod sequi etiam ex conclusione dicebatur, sic declaro: Potissima virtus potissime attingit finem, nam per hoc potissima est, quod citissime ac facillime finem consequi potest: potissima virtus gravitatis est in corpore potissime petente centrum, quod quidem est terra; ergo ipsa potissime attingit finem gravitatis, qui est centrum mundi; ergo substabit omnibus corporibus, si potissime petit centrum; quod erat secundo declarandum. Sic igitur apparet esse impossibile quod aqua sit concentrica terre; quod est contra determinata.
Sed ista ratio non videtur demonstrare, quia propositio maior principalis sillogismi non videtur habere necessitatem. Dicebatur enim «gravissimum corpus equaliter undique ac potissime petit centrum»; quod non videtur esse necessarium; quia, licet terra sit gravissimum corpus comparatum ad alia corpora, comparatum tamen in se, secundum suas partes, potest esse gravissimum et non gravissimum, quia posset esse gravior terra ex una parte quam ex altera. Nam cum adequatio corporis gravis non fiat per quantitatem, in quantum quantitas, sed per pondus, poterit ibi esse adequatio ponderis, cum non sit ibi adequatio quantitatis; et sic illa demonstratio est apparens et non existens.
Sed talis instantia nulla est; procedit enim ex ignorantia nature homogeneorum et simplicium. Corpora enim homogenea et corpora simplicia - sunt homogenea ut aurum depuratum, et simplicia ut ignis et terra - regulariter in suis partibus qualificantur omni naturali passione. Unde, cum terra sit corpus simplex, regulariter in suis partibus qualificatur, naturaliter et per se loquendo; quare cum gravitas insit naturaliter terre, et terra sit corpus simplex, necesse est ipsam in omnibus partibus suis regularem habere gravitatem, secundum proportionem quantitatis; et sic adhuc ratio instantie principalis. Unde respondendum est quod ratio instantie sophistica est, quia fallit secundum quid et simpliciter. Propter quod sciendum est quod Natura universalis non frustratur suo fine; unde, licet natura particularis aliquando propter inobedientiam materie ab intento fine frustretur, Natura tamen universalis nullo modo potest a sua intentione deficere, cum Nature universali equaliter actus et potentia rerum, que possunt esse et non esse, subiaceant. Sed intentio Nature universalis est ut omnes forme, que sunt in potentia materie prime, reducantur in actum, et secundum rationem speciei sint in actu; ut materia prima secundum suam totalitatem sit sub omni forma materiali, licet secundum partem sit sub omni privatione opposita, preter unam. Nam cum omnes forme, que sunt in potentia materie, ydealiter sint in actu in Motore celi, ut dicit Comentator in De Substantia Orbis, si omnes iste forme non essent semper in actu, Motor celi deficeret ab integritate diffusionis sue bonitatis, quod non est dicendum. Et cum omnes forme materiales generabilium et corruptibilium, preter formas elementorum, requirant materiam et subiectum mixtum et complexionatum, ad quod tanquam ad finem ordinata sunt elementa in quantum elementa, et mixtio esse non possit ubi miscibilia simul esse non possunt, ut de se patet; necesse est esse partem in universo ubi omnia miscibilia, scilicet elementa, convenire possint; hec autem esse non posset, nisi terra in aliqua parte emergeretur, ut patet intuenti. Unde cum intentioni Nature universalis omnis natura obediat, necesse fuit etiam preter simplicem naturam terre, que est esse deorsum, inesse aliam naturam per quam obediret intentioni universalis Nature; ut scilicet pateretur elevari in parte a virtute celi, tanquam obediens a precipiente, sicut videmus de concupiscibili et irascibili in homine; que licet secundum proprium impetum ferantur secundum sensitivam affectionem, secundum tamen quod rationi obedibiles sunt, quandoque a proprio impetu retrahuntur, ut patet ex primo Ethicorum.
Et ideo, licet terra secundum simplicem eius naturam equaliter petat centrum, ut in ratione instantie dicebatur, secundum tamen naturam quandam patitur elevari in parte, Nature universali obediens, ut mixtio sit possibilis. Et secundum hec salvatur concentricitas terre et aque; et nichil sequitur impossibile apud recte phylosophantes, ut patet in ista figura, ut sit celum circulus in quo A, aqua circulus in quo B, terra circulus in quo C. Nec refert, quantum ad propositum verum, aqua parum vel multum a terra distare videatur. Et sciendum quod ista est vera, quia est qualis est forma et situs duorum elementorum; alie due superiores false; et posite sunt, non quia sic sit, sed ut sentiat discens, ut ille dicit in primo Priorum. Et quod terra emergat per gibbum et non per centralem circumferentiam, indubitabiliter patet, considerata figura terre emergentis; nam figura terre emergentis est figura semilunii, qualis nullo modo esse posset si emergeretur secundum circumferentiam regularem sive centralem. Nam, ut demonstratum est in theorematibus mathematicis, necesse est circumferentiam regularem spere a superficie plana sive sperica, qualem oportet esse superficiem aque, emergere semper cum orizonte circulari. Et quod terra emergens habeat figuram qualis est semilunii, patet et per naturales de ipsa tractantes, et per astrologos climata describentes, et per cosmographos regiones terre per omnes plagas ponentes. Nam, ut comuniter ab omnibus habetur, hec habitabilis extenditur per lineam longitudinis a Gadibus, que supra terminos occidentales ad Hercule positos ponitur, usque ad hostia fluminis Ganges, ut scribit Orosius. Que quidem longitudo tanta est, ut occidente sole in equinoctiali existente illis qui sunt in altero terminorum, oritur illis qui sunt in altero, sicut per eclipsim lune compertum est ab astrologis. Igitur oportet terminos predicte longitudinis distare per CLXXX gradus, que est dimidia distante totius circumferentie. Per lineam vero latitudinis, ut comuniter habemus ab eisdem, extenditur ab illis quorum cenith est circulus equinoctialis, usque ad illos quorum cenith est circulus descriptus a polo zodiaci circa polum mundi, qui quidem distat a polo mundi circiter XXIII gradus; et sic extensio latitudinis est quasi LXVII graduum et non ultra, ut patet intuenti. Et sic patet quod terram emergentem oportet habere figuram semilunii vel quasi, quia illa figura resultat ex tanta latitudine et longitudine, ut patet. Si vero haberet orizontem circularem, haberet figuram circularem cum convexo; et sic longitudo et latitudo non differrent in distantia terminorum, sicut manifestum esse potest etiam mulieribus. Et sic patet de tertio proposito in ordine dicendorum.
Restat nunc videre de causa finali et efficiente huius elevationis terre, que demonstrata est sufficienter; et hic est ordo artificialis, nam questio «an est», debet precedere questionem «propter quid est». Et de causa finali sufficiant que dicta sunt in premediata distinctione. Propter causam vero efficientem investigandam, prenotandum est quod tractatus presens non est extra materiam naturalem, quia inter ens mobile, scilicet aquam et terram, que sunt corpora naturalia; et propter hec querenda est certitudo secundum materiam naturalem, que est hic materia subiecta; nam circa unumquodque genus in tantum certitudo querenda est, in quantum natura rei recipit, ut patet ex primo Ethicorum. Cum igitur innata sit nobis via investigande veritatis circa naturalia ex notioribus nobis, nature vero minus notis, in certiora nature et notiora, ut patet ex primo Physicorum, et notiores sint nobis in talibus effectus quam cause, - quia per ipsos inducimur in cognitionem causarum, ut patet, quia eclipsis solis duxit in cognitionem interpositions lune, unde propter admirari cepere phylosophari -, viam inquisitionis in naturalibus oportet esse ab effectibus ad causas. Que quidem via, licet habeat certitudinem sufficientem, non tamen habet tantam, quantam habet via inquisitionis in mathematicis, que est a causis, sive a superioribus, ad effectus, sive ad inferiora; et ideo querenda est illa certitudo que sic demonstrando haberi potest. Dico igitur quod causa huius elevationis efficiens non potest esse terra ipsa; quia, cum elevari sit quoddam ferri sursum, et ferri sursum sit contra naturam terre, et nichil, per se loquendo, possit esse causa eius quod est contra suam naturam, relinquitur quod terra huius elevationis efficiens causa esse non possit. Et similiter etiam neque aqua esse potest; quia cum aqua sit corpus homogeneum, in qualibet sui parte, per se loquendo, uniformiter oportet esse virtuatam; et sic non esset ratio quia magis elevasset hic quam alibi. Hec eadem ratio removet ab hac causalitate aerem et ignem; et cum non restet ulterius nisi celum, reducendus est hic effectus in ipsum, tanquam in causam propriam. Sed cum sint plures celi, adhuc restat inquirere in quod, tanquam in propriam causam, habeat reduci. Non in celum lune; quia cum organum sue virtutis sive influentie sit ipsa luna, et ipsa tantum declinet per zodiacum ab equinoctiali versus polum antarcticum quantum versus arcticum, ita elevasset ultra equinoctialem sicut citra; quod non est factum. Nec valet dicere quod illa declinatio non potuit esse propter magis appropinquare terre per ecentricitatem; quia si hec virtus elevandi fuisset in luna, cum agentia propinquiora virtuosius operentur, magis elevasset ibi quam hic.
Hec eadem ratio removet ab huiusmodi causalitate omnes orbes planetarum. Et cum primum mobile, scilicet spera nona, sit uniforme per totum et per consequens uniformiter per totum virtuatum, non est ratio quia magis ab ista parte quam ab alia elevasset. Cum igitur non sint plura corpora mobilia, preter celum stellatum, quod est octava spera, necesse est hunc effectum in ipsum reduci. Ad cuius evidentiam sciendum quod, licet celum stellatum habeat unitatem in substantia, habet tamen multiplicitatem in virtute; propter quod oportuit habere diversitatem illam in partibus quam videmus, ut per organa diversa virtutes diversas influeret; et qui hec non advertit, extra limitem phylosophie se esse cognoscat. Videmus in eo differentiam in magnitudine stellarum et in luce, in figuris et ymaginibus constellationum; que quidem differentie frustra esse non possunt, ut manifestissimum esse debet omnibus in phylosophia nutritis. Unde alia est virtus huius stelle et illius, et alia huius constellationis et illius, et alia virtus stellarum que sunt citra equinoctialem, et alia earum que sunt ultra. Unde cum vultus inferiores sint similes vultibus superioribus ut Ptolomeus dicit, consequens est quod, cum iste effectus non possit reduci nisi in celum stellatum ut visum est, quod similitudo virtualis agentis consistat in illa regione celi que operit hanc terram detectam. Et cum ista terra detecta extendatur a linea equinoctiali usque ad lineam quam describit polus zodiaci circa polum mundi, ut superius dictum est, manifestum est quod virtus elevans est illis stellis que sunt in regione celi istis duobus circulis contenta, sive elevet per modum attractionis, ut magnes attrahit ferrum, sive per modum pulsionis, generando vapores pellentes, ut in particularibus montuositatibus. Sed nunc queritur: Cum illa regio celi circulariter feratur, quare illa elevatio non fuit circularis? Et respondeo quod ideo non fuit circularis, quia materia non sufficiebat ad tantam elevationem. Sed tunc arguetur magis, et queretur: Quare potius elevatio emisperialis fuit ab ista parte quam ab alia? Et ad hoc est dicendum, sicut dicit Phylosophus in secundo De Celo, cum querit quare celum movetur ab oriente in occidentem et non e converso; ibi enim dicit quod consimiles questiones vel a multa stultitia vel a multa presumptione procedunt, propterea quod sunt supra intellectum nostrum. Et ideo dicendum ad hanc questionem, quod ille dispensator Deus gloriosus, qui dispensavit de situ polorum, de situ centri mundi, de distantia ultime circumferentie universi a centro eius, et de aliis consimilibus, hoc fecit tanquam melius, sicut et illa. Unde cum dixit: «Congregentur aque in locum unum, et appareat arida», simul et virtuatum est celum ad agendum, et terra potentiata ad patiendum.
Desinant ergo, desinant homines querere que supra eos sunt, et querant usque quo possunt, ut trahant se ad inmortalia et divina pro posse, ac maiora se relinquant. Audiant amicum Iob dicentem: «Nunquid vestigia Dei comprehendes, et Omnipotentem usque ad perfectionem reperies? ». Audiant Psalmistam dicentem: «Mirabilis facta est scientia tua ex me: confortata est, et non potero ad eam». Audiant Ysaiam dicentem: «Quam distant celi a terra, tantum distant vie mee a viis vestris»; loquebatur equidem in persona Dei ad hominem. Audiant vocem Apostoli ad Romanos: «O altitudo divitiarum scientie et sapientie Dei: quam incomprehensibilia iudicia eius et investigabiles vie eius!». Et denique audiant propriam Creatoris vocem dicentis: «Quo ego vado, vos non potestis venire». Et hec sufficiant ad inquisitionem intente veritatis.
Hiis visis, facile est solvere ad argumenta que superius contra fiebant; quod quidem quinto proponebatur faciendum. Cum igitur dicebatur: «Duarum circumferentiarum inequaliter a se distantium impossibile est idem esse centrum»; dico quod verum est, si circumferentie sunt regulares sine gibbo vel gibbis; et cum dicitur in minori quod circumferentia aque et circumferentia terre sunt huiusmodi, dico quod non est verum, nisi per gibbum qui est in terra; et ideo ratio non procedit. Ad secundum, cum dicebatur: «Nobiliori corpori debetur nobilior locus», dico quod verum est secundum propriam naturam, et concedo minorem; sed cum concluditur quod ideo aqua debet esse in altiori loco, dico quod verum est secundum propriam naturam utriusque corporis; secundum superheminentem causam, ut superius dictum est, accidit in hac parte terram esse superiorem; et sic ratio deficiebat in prima propositione. Ad tertium, cum dicitur: «Omnis oppinio que contradicit sensui est mala oppinio», dico quod ista ratio procedit ex falsa ymaginatione; ymaginantur enim naute quod ideo non videant terram in pelago existentes de navi, quia mare sit altius quam ipsa terra; sed hoc non est; ymo esset contrarium, magis enim viderent. Sed est hoc, quia frangitur radius rectus rei visibilis inter rem et oculum a convexo aque; nam cum aquam formam rotundam habere oporteat ubique circa centrum, necesse est in aliqua distantia ipsam efficere obstantiam alicuius convexi. Ad quartum, cum arguebatur: «Si terra non esset inferior» etc., dico quod illa ratio fundatur in falso, et ideo nihil est. Credunt enim vulgares et physicorum documentorum ignari quod aqua ascendat ad cacumina montium et etiam ad locum fontium in forma aque; sed istud est valde puerile, nam aque generantur ibi, ut per Phylosophum patet in Metauris suis, ascendente materia in forma vaporis. Ad quintum, cum dicitur quod aqua est corpus imitabile orbis lune, et per hoc concluditur quod debeat esse ecentrica, cum orbis lune sit ecentricus, dico quod ista ratio non habet necessitatem; quia licet unum adimitetur aliud in uno, non propter hoc est necesse quod imitetur in omnibus. Videmus ignem imitari circulationem celi, et tamen non imitatur ipsum in non moveri recte, nec in non habere contrarium sue qualitati; et ideo ratio non procedit. Et sic ad argumenta.
Sic igitur determinatur determinatio et tractatus de forma et situ duorum elementorum, ut superius propositum fuit.
Determinata est hec phylosophia dominante invicto domino, domino Cane Grandi de Scala pro Imperio sacrosancto Romano, per me Dantem Alagherium, Phylosophorum minimum, in inclita urbe Verona, in sacello Helene gloriose, coram universo clero Veronensi, preter quosdam qui, nimia caritate ardentes, aliorum rogamina non admittunt, et per humilitatis virtutem Spiritus Sancti pauperes, ne aliorum excellentiam probare videantur, sermonibus eorum interesse refugiunt. Et hoc factum est in anno a nativitate Domini nostri Iesu Christi millesimo trecentesimo vigesimo, in die Solis, quem prefatus noster Salvator per gloriosam suam nativitatem ac per admirabilem suam resurrectionem nobis innuit venerandum; qui quidem dies fuit septimus a Ianuariis idibus, et decimus tertius ante kalendas Februarias.

Audiolibri di:Dante Alighieri
Vita nuova
Audiolibro dell'opera "Vita nuova" di Dante Alighieri.
Citazioni di Dante Alighieri:
Poscia, più che il dolor, poté il digiun...
Da poppa stava il celestial nocchiero, t...
Ecco Dite... Ed ecco il loco ove convien...
Ma tu che sol per cancellare scrivi....
Un diavolo è qui dietro che m’accisma....
Sa di sale lo pane altrui....
Per me si va ne la città dolente, per m...
Vuolsi così colà dove si puote ciò che...
Non ragioniam di lor, ma guarda e passa....
Coloro che visser sanza 'nfamia e sanza...
Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende....
Amor, ch'a nullo amato amar perdona....
Fatti non foste a viver come bruti, ma...
Che se in Fiorenza per via onorata non s...
Dio è Uno; l'Universo è un pensiero di D...
Non ti curar di loro, ma guarda e passa....
Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta...
Ma non sì che paura non mi desse...
Temer si dee di sole quelle cose...
Donna è gentil nel ciel che si compia...
Per me si va ne la città dolente,...
Non ragioniam di lor, ma guarda e pas...
[NDR|Su Papa Celestino V]....
Vuolsi così colà dove si puoteci...
Caron dimonio, con occhi di bragia...
«Figliuol mio,» disse 'l maestro cort...
[NDR|Su Virgilio] Onora...
Mira colui con quella spada in mano,...
Poi ch'innalzai un poco più le ciglia...
Democrito, che 'l mondo a caso pone....
«La prima di color di cui novelle...
Amor, ch'al cor gentil ratto s'appren...
E quella [NDR|Francesca]...
Mentre che l'uno spirto questo disse,...
Voi cittadini mi chiamaste Ciacco:...
[[w:Pape Satàn, pape Satàn aleppe|Pap...
Questi fuor cerchi, che non han coper...
Fitti nel limo dicon: [NDR|...
Or se' giunta, anima fella! (il d...
Quanti si tegnon or là sù gran regi...
Chi è costui che sanza morteva p...
Chi m' ha negate le dolenti case!...
O voi ch'avete li 'ntelletti sani,...
D'ogne malizia, ch'odio in cielo acqu...
Puossi far forza ne la deïtade,c...
La frode, ond'ogne coscïenza è morsa,...
O sol che sani ogne vista turbata,...
Io son colui che tenni ambo le chiavi...
L'animo mio, per disdegnoso gusto,...
Poi si rivolse, e parve di coloro...
Ahi quanto cauti li uomini esser dien...
Sempre a quel ver c' ha faccia di men...
Ecco la fiera con la coda aguzza,...
O Simon mago, o miseri seguacich...
O somma sapïenza, quanta è l'arte...
E io: "Tanto m'è bel, quanto a te pia...
Ed el [NDR|papa Niccolò III...
Nuovo Iasón sarà, di cui si legge...
Deh, or mi dì: quanto tesoro volle...
Se Dio ti lasci, lettor, prender frut...
Ancor se' tu de li altri sciocchi?...
Mira c' ha fatto petto de le spalle;...
Suso in Italia bella giace un laco,...
Fer la città sovra quell'ossa morte;...
E io: "Maestro, i tuoi ragionamenti...
Quell'altro che ne' fianchi è così po...
Mettetel sotto, ch'i' torno per anch...
Ed elli avea del cul fatto trombetta....
Ahi Pistoia, Pistoia, ché non stanzi...
Nella settima bolgia delle [[w:M...
Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande...
Là dentro si martiraUlisse e Dïo...
Considerate la vostra semenza:fa...
Cinque volte racceso e tante casso...
[NDR|Cesena] E quella c...
Io fui uom d'arme, e poi fui cordigli...
Ch'assolver non si può chi non si pen...
Mentre che tutto in lui veder m'attac...
Rimembriti di Pier da Medicina,s...
Coscïenza m'assicura,la buona co...
«Io fui d'Arezzo, e Albero da Siena»,...
Or fu già maigente sì vana come...
Maggior difetto men vergogna lava...
Ché voler ciò udire è bassa voglia...
Dove l'argomento de la mentes'ag...
Qual pare a riguardar la Garisenda...
La bocca sollevò dal fiero pasto...
Questi pareva a me maestro e donno,...
Ben se' crudel, se tu già non ti duol...
Poscia, più che 'l dolor, poté 'l dig...
Ahi Pisa, vituperio de le gentid...
Ahi Genovesi, uomini diversid'og...
Libertà va cercando, ch'è sì cara,...
Già era 'l sole a l'orizzonte giunto...
Noi eravam lunghesso mare ancora,...
O dignitosa coscïenza e netta,co...
State contenti, umana gente, al q...
Ché perder tempo a chi più sa più spi...
Come le pecorelle escon del chiuso...
[NDR|Incontro con Manfredi di Sici...
[[w:Or le bagna la pioggia e move il...
Orribil furon li peccati miei;ma...
Per lor maladizion sì non si perde,...
Che ti fa ciò che quivi si pispiglia?...
Vien dietro a me, e lascia dir le gen...
Ond'io, che solo innanzi a li altri p...
[NDR|Su Pia de' Tolomei]...
Pur Virgilio si trasse a lei, pregand...
Ahi serva Italia, di dolore ostello,...
Ahi gente che dovresti esser devota,...
Rade volte risurge per li rami ...
Era già l'ora che volge il disio...
Per lei Beatrice d'Este, mogli...
Oh vana gloria de l'umane posse!...
Colui [NDR|Provenzano Salva...
[NDR|Su Provenzano Salvani]...
Mostrava come i figli si gittaro...
Or superbite, e via col viso altero,...
A noi venìa la creatura bella,bi...
O gente umana, per volar sù nata,...
Ahi quanto son diverse quelle foci...
Tu li vedrai tra quella gente vana...
Oh Romagnuoli tornati in bastardi!...
Che volse dir lo spirto di Romagna...
Lume v'è dato a bene e a malizia....
Le leggi son, ma chi pon mano ad esse...
Ciascun confusamente un bene apprende...
Fino a quel punto misera e partita...
Perché men paia il mal futuro e 'l fa...
De l'Eneïda dico, la qual mammaf...
Veramente più volte appaion cose...
Facesti come quei che va di notte,...
Poi disse [NDR|Stazio]...
Io dicea fra me stesso pensando: 'Ecc...
Tutta esta gente che piangendo canta...
Sì accostati a l'un d'i due vivagni ...
La nova gente: "Soddoma e Gomorra";...
Poca favilla gran fiamma seconda....
Trasumanar significar per verban...
Intra due cibi, distanti e moventi...
Volontà, se non vuol, non s'ammorza,...
Apri la mente a quel ch'io ti paleso...
Siate, Cristiani, a muovervi più grav...
E la bella Trinacria, che caliga...
Ma tosto fia che Padova al palude...
Per questo l'Evangelio e i dottor mag...
E se le fantasie nostre son basse...
[NDR|Su Francesco e Domenico]...
Intra Tupino e l'acqua che discende...
Ché dentro a li occhi suoi ardeva un...
Sempre la confusion de le persone...
E come 'l volger del ciel de la luna...
Tu proverai sì come sa di salelo...
E quel che mi convien ritrar testeso...
Or tu chi se', che vuo' sedere a scra...
In quel loco fu' io Pietro Damiano,...
L'aiuola che ci fa tanto feroci,...
La Chiesa militante alcun figliuolo...
Opera naturale è ch'uom favella;...
Quand' ïo udi': «Se io [NDR...
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,...
E come quei che con lena affannata...
E qual è quei che volontieri acquista...
E qual è quei che disvuol ciò che vol...
Quali i fioretti, dal notturno gelo...
Diverse lingue, orribili favelle,...
Come d'autunno si levan le foglie...
Io venni in luogo d'ogni luce muto,...
E come li stornei ne portan l'ali...
Quali colombe, dal disio chiamate,...
Qual è quel cane ch'abbaiando agogna,...
Quali dal vento le gonfiate vele...
Come fa l'onda là sovra Cariddi,...
La similitudine in Dante, pur nella sua...
Ecco un iddio più forte di me, che viene...
L'anima era tutta data nel pensare di qu...
Lo viso mostra lo color del core....
Ingégnati, se puoi, d'esser palese....
Tanto gentile e tanto onesta pare...
Consentire è un confessare, villanìa fa...
Voi che 'ntendendo il terzo ciel move...
Chi veder vuol la salute,faccia...
Ma però che non subitamente nasce amore...
Dico che intra tutte le bestialitadi que...
[...] la dottrina veracissima di Cristo,...
Non dee l'uomo, per maggiore amico, dime...
Amor che ne la mente mi ragionad...
Non vede il sol, che tutto 'l mondo g...
Filosofia non è altro che amistanza a sa...
Nullo sensibile in tutto lo mondo è più...
Le dolci rime d'amor ch'i' solia...
È gentilezza dovunqu'è vertute,m...
Tale imperò che gentilezza Qui...
Veramente Aristotile, che Stagirite ebbe...
E però che la perfezione di questa moral...
Guido, i' vorrei che tu Lapo ed io...
Se io sarò là dove siaFioretta m...
Tu, Violetta, in forma più che umana,...
«Or ecco leggiadria di gentil core,...
Un dì si venne a me Malinconiae...
Dovunque può essere litigio, ivi debbe e...
L'umana generatione, quando è massime li...
Amore, e Carità suo fuoco accese...
... AltissimoSignor del sommo ca...
Che Dante non amasse l'Italia, chi vorrà...
Conoscere e descrivere la mente di Dante...
Credo che tutti i lettori di Dante siano...
Dante Alighier, s'i' so' bon begolard...
Dante Alighieri che sorresse il mondo...
Dante alla porta di Paolo e Francesca...
Dante, che è Dante, non ebbe sempre lo s...
Dante ci invita a guardare in alto, ma c...
Dante, come ogni altro grand'uomo, era p...
Dante insegna la strada maestra della no...
Dante non sarebbe forse partito mai da V...
Dante sembra il poeta della nostra epoca...
[...] dell'Italiano che più di niun altr...
Dopo Omero nessun poeta, per mio giudici...
E voi, cari ragazzi, di chi è stato il p...
Fu adunque questo nostro poeta di medioc...
'Incipit vita nova'. Comincia la vita nu...
Legger Dante è un dovere; rileggerlo è b...
O gran padre Alighier... (Vittori...
Quando si ha una salda educazione nazion...
Soltanto l'artista universale, il morali...
Anch'ei, tra 'l dubbio giorno d'un go...
Dante, onde avvien che i vóti e la fa...
Forti sembianze di novella vitaC...
Ogni città d'Italia quando l'Italia sarà...
Un uomo Italiano, il più grande fra gl'I...
Volete voi, Operai Italiani, onorare dav...
Chaucer aveva una conoscenza della vita...
Ci sono voluti due secoli di Provenza e...
Il Dio di Dante è divinità ineffabile, I...
La visione di Dante è reale, perché egli...
I libri catalogati di Dante Alighieri:
Convivio (1304-1307)
De Vulgari Eloquentia (1303-1305)
Detto d'amore (Decade del 1280)
Divina Commedia
Egloghe
Egloghe (1319-1320)
Epistole
Fiore
Il Fiore
Inferno
La Divina Commedia
La divina commedia - Inferno (1304-1321)
La divina commedia - Paradiso (1304-1321)
La divina commedia - Purgatorio (1304-1321)
Monarchia
Monarchia (1312-13)
Paradiso
Purgatorio
Quaestio de aqua et de terra (1320)
Quaestio de aqua et terra
Rime
Vita nuova
Vita nuova (1293-1295)

Scrivi un commentoLibro | Scrittore | Citazione

Aiutaci!
Donazioni BitCoin:
132vG2BSxxG5FLGWpVRe8t9FsW2iiCSNqg
Aiuta ALK Libri donando Bitcoin

Sì | No